Thomas Thomassen's Hjemmeside

HTML formatering

Tillatt HTML

Bruk av HTML formatering er begrenset til bare å angi mening til innholdet som er skrevet. Derfor er attributter som style og class ikke tillatt. Ikke bruk HTML formateringen til å få det som du skriver til å "se pent ut" eller visuellt skille seg ut. Eksempel på det er å bruke <h1> på hele teksten. Følgene er en alfabetisk liste over tillatte HTML koder.

HTML beskrivelse

Beskrivelse av HTML kodene og tillate attributter samt eksempler av bruk. Gruppert etter lignende mening.

<h1> - Overskrift 1

Definerer hovedoverskriften til en tekst. Overskrifter bør ikke brukes til å skrive tekst i stor størrelse.

<h1>Overskrift 1</h1>

<h2> - Overskrift 2

Definerer underoverskrift til en tekst. <h2> bør ikke komme før <h1>.

<h2>Overskrift 2</h2>


<a> - Lenke

Selv om internett adresser blir automatisk gjort om til lenker kan du manuelt lage lenker viss du vil angi egen lenketekst og tittel. title er valgfri, men kan brukes til å angi tekst som vil vises som et verktøystips når musepekeren er over lenken.

<a href="http://www.thomthom.net/">Lenke tekst</a>

<a href="http://www.thomthom.net/" title="Titteltekst">Lenke tekst</a>


<em> - Uthevet tekst

Definerer uthevet/viktig tekst. <i> kan brukes som et kortere form for <em>.

<em>Tekst</em>

<strong> - Sterkt uthevet tekst

Definerer sterkt uthevet/viktig tekst. <b> kan brukes som et kortere form for <strong>.

<strong>Tekst</strong>


<abbr> - Forkortelse

Angir at et ord er en forkortelse sammensatt av forbokstavene til flere ord. Bruk title til den fulle definisjonen, dette vises som et verktøytips når musepekeren er over ordet.

<abbr title="Short Message Service">SMS</abbr>

<acronym> - Akronym

Likt <acronym> men forkortet slik at det kan uttales uten å måtte staves ut. Bruk title til den fulle definisjonen, dette vises som et verktøytips når musepekeren er over ordet.

<acronym title="Radio Detection and Ranging">Radar</acronym>


<q> - Kort sitat

Angir at et ord er et kort sitat. cite kan brukes til å angi en kilde på internett.

<q>Veni Vidi Vici</q>

<q cite="http://www.thomhom.com/">Veni Vidi Vici</q>

<blockquote> - Lengre sitat

Angir at et ord er et lengre sitat. cite kan brukes til å angi en kilde på internett på samme måte som i <q>.

<blockquote>
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
</blockquote>

<cite> - Referanse

Angir et ord som en refereranse til for eksempel navn på aviser, blader, skipsnavn og andre refereranser.

<cite>Dagbladed</cite> skrev i går...


<dfn> - Definisjon av begrep

Angir en definisjon av et begrep.

<cite>Begrep</cite>

<pre> - Forhåndsformatert tekst

For bruk ved forhåndsformatert ren tekst.

<pre>

+-----------------------------+
|     Lorem Ipsum     |
+-----------------------------+
| Lorem Ipsum |        |
| Lorem Ipsum | Lorem Ipsum  |
| Lorem    | Ipsum     |
+-----------------------------+
</pre>

<sub> - Senket tekst

Senker teksten på linjen. Kan brukes til for eksempel formler.

H<sub>2</sub>O Resultat: H2O

<sup> - Hevet tekst

Hever teksten på linjen. Kan brukes til for eksempel formler.

E = MC<cite>2</cite> Resultat: E = MC2


<code> - Komputer kode

Angir at teksten er komputer kode.

<code>var theList = document.getElementById('listName');</code>

<kbd> - Tekst til å bli skrevet av bruker

Angir teskt som er ment at brukeren skal skrive.

… skriv <kbd>cd c:\window\system\</kbd> for å gå til Windows System mappe.

<var> - Variabel

Angir en variabel, for eksempel matematisk eller program kode variabel.

<var>x</var> + <var>y</var> = <var>z</var>

<var>$myVar</var> = get_class(<var>$myClass</var>);


Warning: include_once(php/site.traffic.stat.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/thomthom/public_html/include/footer.inc on line 42

Warning: include_once(): Failed opening 'php/site.traffic.stat.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/home/thomthom/public_html/php:/home/thomthom/public_html/php/v2_1') in /home/thomthom/public_html/include/footer.inc on line 42